Avbokningspolicy

Av- och ombokningar som sker inom 24h av besök debiteras med 50% av behandlingskostnaden.

”No Shows” debiteras med 100% av behandlingskostnaden.

Debitering sker oavsett orsak.